Eldsjöns Gnista flyttade till Daniel Edström i Ankarsvik.