Eldsjöns Gaia flyttade till Viktor O Emma Holappa i Umeå.