Eldsjöns Giva flyttade till Yngve o Anki Eriksson i Vattholma.