Eldsjöns Gross flyttade till Tommy och Anita Eliasson i Vittangi.