Eldsjöns Grym flyttade till Magnus Bäckström och pappa Fait i Björna.