Eldsjöns Dixie flyttade till Anders Persson m fam i Skellefteå.