Eldsjöns Ester med Fredrik Wessén och Pernilla Norlander, Backe