Eldsjöns Enzo med Robert Dahlström och Nanette Gustafsson, Vänge