Alma´s storoxe. Skjuten på stånd okt 2013.Det blev guld, 312,8 p.