Ada med en av sina erövringar skjuten på ståndskall hösten 2012.