Tredje älgen Sazza for med den här dagen, men nu gick det bra.