I norrland används skotern året runt. Vintern till fiske m.m hösten till älgjakt.