Eldsjöns Flinga flyttade till Christer och Ulrika Persson i Dorotea.