Eldsjöns Fint flyttade till Hans.Erik Söder i Umeå.