Eldsjöns Freja flyttade till Daniel Österlund i Bispgården.